تراکت یا اوراق تبلیغاتی که معمولا در مراکز تجمع مردم و یا به صورت خانه به خانه برای معرفی کالا و خدمات در تیراژ وسیع تهیه می گردد ، در صورت داشتن جذابیت بصری ، بصورت اثر بخش موجب جذب مخاطب و مشتری خواهد شد .

 

 

 

تراکت A6

کاغذ تحریر 80 گرمی

 

 

 

 

تراکت A6

کاغذ تحریر 80 گرمی

 

 

 

 

تراکت A5

کاغذ تحریر 80 گرمی

 

 

تراکت A5

کاغذ تحریر 80 گرمی

 

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST