پوستر در انواع سایزهای مختلف برای مصارف دکوراسیون ، نمایشگاهی و تبلیغات برای فضاهای داخلی و خارج سالن و چاپ ب روی کاغذهای مخصوص و بنر و فلکس جهت بیلبرد و تابلوهای فلکسی .

 

پوستر سایت آلبوم

سایز اصلی : 50*50 ساتی متر

چاپ افست

 

 

 

پوستر سایت آلبوم

سایز اصلی : 50*50 ساتی متر

چاپ افست

 

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 150*50 سانتی متر

چاپ بر روی کاغذ کوتد سنگین با لمینت مات

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 150*50 سانتی متر

چاپ بر روی کاغذ کوتد سنگین با لمینت مات

 

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 150*50 سانتی متر

چاپ بر روی کاغذ کوتد سنگین با لمینت مات

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 150*50 سانتی متر

چاپ بر روی کاغذ کوتد سنگین با لمینت مات

 

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 70*100 سانتی متر

چاپ بر روی کاغذ کوتد سنگین با لمینت مات

 

 

 

پوستر  آموزشگاه

سایز اصلی : 60*40 سانتی متر

چاپ بافست

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 150*50 سانتی متر

چاپ بر روی بنر

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 150*50 سانتی متر

چاپ بر روی بنر

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 70*30 سانتی متر

چاپ بر روی کاغذ کوتد سنگین با لمینت مات

 

پوستر نمایشگاهی

سایز اصلی : 200*300 سانتی متر

چاپ بر روی بنر

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST