کارت ویزیت افقی به دلیل شکل خاص خود از جذابیت ویژه ای برخوردار بوده و عمدتا به عنوان کارت تبلیغاتی و یا تخفیف مورد استفاده قرار می گیرد ، سایز ویژه آن درصورت طراحی مناسب باعث ماندگاری آن به عنوان نشانه گذار کتاب میشود .

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : پلاستیک / دورو

 

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : پلاستیک / دورو

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : گلاسه یو وی / یکرو

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : گلاسه یو وی / یکرو

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : پلاستیک / دورو

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : پلاستیک / دورو

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : گلاسه یو وی / یکرو

 

 

کارت ویزیت افقی

سایز اصلی : 24*170  میلیمتر

جنس : پلاستیک / دورو

 

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST