کاتالوگ معرف مشخصات و ویژگیهای کالا و خدمات می باشد و مشتریان با مراجعه و بررسی یک کاتالوگ یا بروشور کامل که بصورت حرفه ای و بنا به نیاز اطلاعاتی مشتریهای هدف آماده شده باشد ، می توانند تصمصیم خرید مناسب را اتخاذ نمایند . یک کاتالوگ بصورت استاندارد باید دارای ویژگیهای زیر باشد :

1 - اطلاعات مناسب ( کامل ، خلاصه و مرتبط )

2 - طراحی مناسب و جذابیت بصری

3 - چاپ با کیفیت مناسب

 

 

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه 180 گرمی با روکش ورنی مات

دارای دو خط تا / دورو

 

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه 180 گرمی با روکش ورنی مات

دارای دو خط تا / دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه 200 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه 180 گرمی با روکش ورنی مات

دارای یک خط تا / دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : تحریر 80 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : تحریر 80 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : تحریر 80 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه براق 120 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 200 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : 56*20 سانتی متر

جنس : گلاسه مات 200 گرمی

دارای 3 خط تا / دو رو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 200 گرمی

یکرو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 200 گرمی

دورو

 

کاتالوگ

سایز اصلی : A4

جنس : گلاسه مات 120 گرمی

یکرو

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST