تقویم و سررسید به عنوان کالای تبلیغاتی ، حد اقا یک سال ماندگاری خواهد داشت .

 

 

تقویم رومیزی کارتی

سایز اصلی : 56*20 سانتی متر

3 خط تا

 

 

تقویم دیواری

سایز اصلی : 56*20 سانتی متر

 

 

 

تقویم رومیزی کارتی

سایز اصلی : 56*20 سانتی متر

3 خط تا

 

 

تقویم رومیزی کارتی

سایز اصلی : 56*20 سانتی متر

3 خط تا

 

 

تقویم رومیزی کارتی

سایز اصلی : 56*20 سانتی متر

3 خط تا

© copyright 2004 SIGN group , Powered by SABAHOST